ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

บริษัทบริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จํากัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ หรือ official vendor list ที่มีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จํากัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ หรือ official vendor list ที่มีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อการไฟฟาส่วนภูมิภาค (PEA) ประเภท 6 พลังงานทดแทน หรือ ระบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และประเภท 8 การจัดการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​