วิศวกร ออกแบบ และถอดประเมินราคาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

วิศวกร ออกแบบ และถอดประเมินราคาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

SOLAR ROOFTOP SYSTEM DESIGN ENGINEER | 1 Position

SOLAR ROOFTOP SYSTEM DESIGN ENGINEER | 1 Position

เงินเดือน : 24,000 - 27,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

เงินเดือน : 24,000 - 27,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1.สำรวจหน้างาน สภาพแวดล้อม ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการการวิเคราะห์ ออกแบบ และ ประเมินราคา (หากมีความสามารถในการใช้โดรนขับสำรวจจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ออกแบบ เขียนแบบ Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และแบบ Sketch up 3D Program สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิบัติงานจริง) 2. ตรวจสอบ หน้างานเป็นครั้งคราวให้งานระบบที่ออกแบบไว้ เป็นไปอย่างถูกต้อง  
3. จัดทำ รายการคำนวณ การประเมินผลผลิตไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการได้ออกแบบไว้ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า หรือเจ้าของโครงการต่อไป
4. ถอดแบบ ทำรายการแสดงปริมาณ/ราคา (BOQ) ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (บริษัทจะมีการอบรมความรู้ในงานของอุปกรณ์ และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนปฏิบัติงานจริง)

1.สำรวจหน้างาน สภาพแวดล้อม ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการการวิเคราะห์ ออกแบบ และ ประเมินราคา (หากมีความสามารถในการใช้โดรนขับสำรวจจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ออกแบบ เขียนแบบ Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และแบบ Sketch up 3D Program สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิบัติงานจริง) 2. ตรวจสอบ หน้างานเป็นครั้งคราวให้งานระบบที่ออกแบบไว้ เป็นไปอย่างถูกต้อง  
3. จัดทำ รายการคำนวณ การประเมินผลผลิตไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการได้ออกแบบไว้ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า หรือเจ้าของโครงการต่อไป
4. ถอดแบบ ทำรายการแสดงปริมาณ/ราคา (BOQ) ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (บริษัทจะมีการอบรมความรู้ในงานของอุปกรณ์ และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนปฏิบัติงานจริง)

Qualifications

Qualifications

- อายุ : 25-30 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ในการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง Solar Rooftop (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา)
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้

- อายุ : 25-30 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ในการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง Solar Rooftop (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา)
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​