พนักงาน เขียนแบบ งานสถาปัตย์ งานโยธา เพื่อการยื่นแบบขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

พนักงาน เขียนแบบ งานสถาปัตย์ งานโยธา เพื่อการยื่นแบบขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

SITE ENGINEER | 2 Position

SITE ENGINEER | 2 Position

เงินเดือน : 22,000 - 25,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

เงินเดือน : 22,000 - 25,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1. สำรวจอาคารเดิมหรือ ตรวจสอบแบบดั้งเดิม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดลอกแบบอาคารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น แบบแปลน แบบหลังคา และรูปด้านของอาคาร  
2. เขียนแบบหรือแก้ไขแบบผังบริเวณ แบบผังหลังคา แบบแปลนอาคาร แบบรูปด้านและรูปตัดของอาคารพร้อมการเขียนขยายรายละเอียดต่างๆ ของอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม และโครงสร้าง เพื่อการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และ ใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร  
3. อธิบายแบบให้เจ้าหน้าที่เขต หรือ เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบในเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้าน และโรงงาน รับทราบ ถึงรายละเอียดของแบบต่างๆในการดัดแปลงอาคารที่ระบุอยู่ในแบบพิมพ์เขียนเพื่อยื่นขอใบอนุญาต อ1
4. แก้ไขและปรับแบบผังบริเวณ แบบผังหลังคา แบบแปลนอาคาร แบบรูปด้านและรูปตัดของอาคารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ของอาคาร ตามการร้องขอจากเจ้าหน้าที่เขต หรือ เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบในเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้าน และโรงงานให้ถูกต้องตามที่ต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

1. สำรวจอาคารเดิมหรือ ตรวจสอบแบบดั้งเดิม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดลอกแบบอาคารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น แบบแปลน แบบหลังคา และรูปด้านของอาคาร  
2. เขียนแบบหรือแก้ไขแบบผังบริเวณ แบบผังหลังคา แบบแปลนอาคาร แบบรูปด้านและรูปตัดของอาคารพร้อมการเขียนขยายรายละเอียดต่างๆ ของอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม และโครงสร้าง เพื่อการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และ ใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร  
3. อธิบายแบบให้เจ้าหน้าที่เขต หรือ เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบในเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้าน และโรงงาน รับทราบ ถึงรายละเอียดของแบบต่างๆในการดัดแปลงอาคารที่ระบุอยู่ในแบบพิมพ์เขียนเพื่อยื่นขอใบอนุญาต อ1
4. แก้ไขและปรับแบบผังบริเวณ แบบผังหลังคา แบบแปลนอาคาร แบบรูปด้านและรูปตัดของอาคารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ของอาคาร ตามการร้องขอจากเจ้าหน้าที่เขต หรือ เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบในเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้าน และโรงงานให้ถูกต้องตามที่ต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

Qualifications

Qualifications

- อายุ : 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมโยธา  
- มีประสบการณ์ในการ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม และ/หรืองาน โครงสร้าง อาคาร บ้าน โรงงาน เพื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร  3 – 5  ปี
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, photo shop, Microsoft officeได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

- อายุ : 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมโยธา  
- มีประสบการณ์ในการ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม และ/หรืองาน โครงสร้าง อาคาร บ้าน โรงงาน เพื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร  3 – 5  ปี
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, photo shop, Microsoft officeได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​