วิศวกรงานควบคุม บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

วิศวกรงานควบคุม บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

| 1 Position

| 1 Position

เงินเดือน : 22,000 – 25,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

เงินเดือน : 22,000 – 25,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1.บริหารจัดการ/วางแผนงานการเข้าทำการบำรุงรักษา และควบคุมงานในการซ่อมบำรุงประจำปีของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

2.ตรวจสอบ/ติดตามการทำงานประจำวันของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

3.วิเคราะห์ ถึงสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ หากพบความผิดปกติของระบบผลิตไฟฟ้าฯของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล หรือได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการถึงความผิดปกติในการทำงานของระบบ

4.เข้าตรวจตรา ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบระบบฯ ที่เสียหายหรือมีการทำงานผิดปกติด้วยตนเอง หรือควบคุมช่างให้แก้ไข ทันทีเมื่อพบความผิดปกติในการทำงาน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการหรือเมื่อพบว่ามีความผิดปกติ ภายใน 3 วันทำการ

5.เข้าตรวจตรา และควบคุมช่างในการทำความสะอาด ซ่อมบำรุงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมอบหมายตามตารางการการบำรุงรักษาประจำปีที่ได้วางแผนไว้

6.จัดทำรายงานผลผลิตหน่วยไฟฟ้าที่ได้รับจากการติดตั้งระบบฯและผลการตรวจตราวัสดุอุปกรณ์ สายไฟ และการทำงานของระบบฯในทุกครั้งที่เข้าทำการตรวจตราและซ่อมบำรุง 

1.บริหารจัดการ/วางแผนงานการเข้าทำการบำรุงรักษา และควบคุมงานในการซ่อมบำรุงประจำปีของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

2.ตรวจสอบ/ติดตามการทำงานประจำวันของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

3.วิเคราะห์ ถึงสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ หากพบความผิดปกติของระบบผลิตไฟฟ้าฯของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล หรือได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการถึงความผิดปกติในการทำงานของระบบ

4.เข้าตรวจตรา ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบระบบฯ ที่เสียหายหรือมีการทำงานผิดปกติด้วยตนเอง หรือควบคุมช่างให้แก้ไข ทันทีเมื่อพบความผิดปกติในการทำงาน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการหรือเมื่อพบว่ามีความผิดปกติ ภายใน 3 วันทำการ

5.เข้าตรวจตรา และควบคุมช่างในการทำความสะอาด ซ่อมบำรุงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมอบหมายตามตารางการการบำรุงรักษาประจำปีที่ได้วางแผนไว้

6.จัดทำรายงานผลผลิตหน่วยไฟฟ้าที่ได้รับจากการติดตั้งระบบฯและผลการตรวจตราวัสดุอุปกรณ์ สายไฟ และการทำงานของระบบฯในทุกครั้งที่เข้าทำการตรวจตราและซ่อมบำรุง 

Qualifications

Qualifications

- เพศ : ชาย

- อายุ : 25-40 ปี

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย 2 ปี 

- สามารถเขียนแบบ SKETCH UP , AUTOCAD ,SINGLE LINE และใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ได้ 

  เป็นอย่างดี

- มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ได้ ขี่มอเตอร์ไซค์ได้

- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

- มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

- มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมช่าง หรือคนงานให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

- เพศ : ชาย

- อายุ : 25-40 ปี

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย 2 ปี 

- สามารถเขียนแบบ SKETCH UP , AUTOCAD ,SINGLE LINE และใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ได้ 

  เป็นอย่างดี

- มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ได้ ขี่มอเตอร์ไซค์ได้

- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

- มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

- มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมช่าง หรือคนงานให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • OT เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเวลางาน และเบี้ยเลี้ยงเมื่อจำเป็นต้องค้างคืน ในการไปปฏิบัติงานนอกเขต กรุงทพมหานคร
 • ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ หากใช้รถยนต์ส่วนตัว (เบิกตามระยะทางจริงในการเดินทางไปหน้างาน)
 • เสื้อพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตในงาน
 • ท่องเที่ยวหรืองานเลี้ยงประจำปี
 • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • OT เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเวลางาน และเบี้ยเลี้ยงเมื่อจำเป็นต้องค้างคืน ในการไปปฏิบัติงานนอกเขต กรุงทพมหานคร
 • ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ หากใช้รถยนต์ส่วนตัว (เบิกตามระยะทางจริงในการเดินทางไปหน้างาน)
 • เสื้อพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตในงาน
 • ท่องเที่ยวหรืองานเลี้ยงประจำปี
 • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​