วิศวกรงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

วิศวกรงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

SITE ENGINEER | 2 Position

SITE ENGINEER | 2 Position

เงินเดือน : 25,000 – 35,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

เงินเดือน : 25,000 – 35,000 บาท
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1. จัดทำแผนงาน การเข้าปฏิบัติการติดตั้งระบบที่หน้างานของช่างหรือผู้รับเหมาติดตั้งเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือ เจ้าของงานรับทราบ (บริษัทจะมีการอบรมขบวนการในการติดตั้งระบบต่างๆ ให้พนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง)
2. กำกับดูแล และควบคุมงานติดตั้งให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอภัย และอยู่ในงบประมาณ & เวลาที่กำหนด
3. วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชา
4. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าของโครงการรับทราบ
5. จัดทำเอกสารส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการ หรือตัวแทน
6. ตรวจสอบหน่วยการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากการติดตั้งระบบ Solar ให้เป็นไปตามการรับประกัน  และหามาตรการแก้ไข หรือปรับปรุงในกรณีที่ผลผลิตไฟฟ้าที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้า
7. จัดทำแบบ SHOP DRAWING ในการทำงานและ แบบ AS BUILT เพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ

1. จัดทำแผนงาน การเข้าปฏิบัติการติดตั้งระบบที่หน้างานของช่างหรือผู้รับเหมาติดตั้งเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือ เจ้าของงานรับทราบ (บริษัทจะมีการอบรมขบวนการในการติดตั้งระบบต่างๆ ให้พนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง)
2. กำกับดูแล และควบคุมงานติดตั้งให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอภัย และอยู่ในงบประมาณ & เวลาที่กำหนด
3. วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชา
4. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าของโครงการรับทราบ
5. จัดทำเอกสารส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการ หรือตัวแทน
6. ตรวจสอบหน่วยการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากการติดตั้งระบบ Solar ให้เป็นไปตามการรับประกัน  และหามาตรการแก้ไข หรือปรับปรุงในกรณีที่ผลผลิตไฟฟ้าที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้า
7. จัดทำแบบ SHOP DRAWING ในการทำงานและ แบบ AS BUILT เพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ

Qualifications

Qualifications

- เพศ : ชาย
- อายุ : 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ในการออกแบบ และ/หรือ ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างน้อย 2 ปี  
- มีรถยนต์ส่วนตัว , ออกต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมช่าง หรือคนงานให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้

- เพศ : ชาย
- อายุ : 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ในการออกแบบ และ/หรือ ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างน้อย 2 ปี  
- มีรถยนต์ส่วนตัว , ออกต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมช่าง หรือคนงานให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​