บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

One stop service​

SOLAR ROOFTOP​

ส่วนประกอบหลักของระบบแผงโซล่า

ระบบแผงโซล่า (solar panel) ดูดซึมและเปลี่ยนโฟตอนที่เปี่ยมพลังแสงอาทิตย์ธรรมชาติให้กลายเป็นรูปแบบพลังงานที่ใช้งานได้  มักเรียกพลังงานรูปแบบดังกล่าวว่า PV หรือระบบพลังงานโซล่าโฟโตวอลเทอิก (photovoltaic solar power systems)


ในปัจจุบันเจ้าของบ้านทั่วโลกเลือกใช้ระบบพลังงานโซล่า หรือ solar power มากขึ้น เนื่องจากมันช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว ลดจำนวนรอยเท้าคาร์บอน แถมยังเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดอีกด้วย


ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงส่วนประกอบหลักของระบบโซล่าที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการใช้ภายในครัวเรือน


แผงโซล่า


แผงโซล่า (solar panel) เป็นหัวใจหลักของระบบพลังงานโซล่าและยังเป็นส่วนประกอบที่เห็นได้ชัดที่สุดในระบบไฟฟ้าโซล่าตามครัวเรือนอีกด้วย  แผงโซล่ามีสองประเภทคือ โมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์  แผงทั้งสองแบบทำงานในลักษณะคล้ายกัน แต่ว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์จะมีประสิทธิภาพและราคาที่สูงกว่าเล็กน้อย


จำนวนแผงโซล่าที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยความต้องการทางพลังงาน เช่น อากาศ ปริมาณแสงอาทิตย์สูงสุดในพื้นที่ อัตราประสิทธิภาพของแผงโซล่า และมีการวัดแสงสุทธิ (Net metering) ได้หรือไม่  แผงโซล่าให้ค่าอัตราส่งออกในหน่วยวัตต์ ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 10 และ 300 วัตต์ โดย 100 วัตต์ถือเป็นค่าที่ปกติที่สุด


ชั้น
แผงโซล่าจะติดตั้งไว้นอกบ้าน ซึ่งมักจะอยู่บนหลังคาเพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นไฟฟ้า  แผงโซล่ามักจะติดตั้งไว้ในลักษณะต่อไปนี้


• บนหลังคา
• บนเสาในกันสาดที่ตั้งอยู่ หรือ
• บนพื้นโดยตรง
แผงโซล่าจะอยู่กับชั้นซึ่งติดอยู่กับกันสาด และมุมที่อยู่ในองศาที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด ไม่ว่าคุณจะตั้งกันสาดตรงไหน คุณสามารถติดตั้งเสาแบบถาวรหรือเป็นแบบลู่ก็ได้
• เสาที่ตั้งถาวรจะได้รับการกำหนดความสูงและมุมมาก่อนแล้ว จึงไม่สามารถขยับได้
• เสาที่เป็นลู่จะขยับไปตามแสงอาทิตย์ ปรับมุมจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตกเพื่อรับแสงอาทิตย์ในปริมาณสูงสุดตลอด


อินเวอร์เตอร์


อินเวอร์เตอร์เป็นกลไกที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตโดยแผงโซล่าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้ในบ้านได้


การมอนิเตอร์ประสิทธิภาพการทำงาน


ระบบการมอนิเตอร์แสดงให้เจ้าของบ้านเห็นว่ามีการสร้างกระแสไฟฟ้ามากน้อยเท่าไหร่ต่อชั่วโมง  ระบบดังกล่าวสามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้  มันช่วยตรวจสอบยืนยันปริมาณพลังงานระบบโซล่าที่ส่งไปยังกริดและปริมาณพลังที่ใช้จากกริด


แบตเตอรี่โซล่า


การติดตั้งแบตเตอรี่โซล่าจะช่วยเก็บสะสมพลังงานเพื่อนำไปใช้ในภายหลัง หรือเก็บไว้ข้ามคืนเมื่อพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงแล้ว  ในบางชุมชนมีการวัดปริมาณแสงสุทธิสำหรับส่งพลังงานส่วนเกินไปยังกริดเพื่อเก็บไว้เป็นเครดิตและใช้กริดเป็นคลังเก็บพลังงานที่เหลือ เหมือนได้ติดตั้งแบตเตอรี่โซล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเอง


เบรคเกอร์


แผงเบรกเกอร์เป็นที่ที่แหล่งพลังงานเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านของคุณ  ในแต่ละวงจรจะมีเบรกเกอร์ ซึ่งเป็นตัวป้องกันไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดเหตุอันตรายได้  หากปิดสวิตช์เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้าก็อาจถูกรบกวนได้


ชาร์จคอรโทรลเลอร์


ชาร์จคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่คงปริมาณโวลท์ที่ชาร์จให้ทำงานได้อย่างปกติสำหรับแบตเตอรี่ของระบบ  มันทำให้โวลท์ทำงานอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง จึงเป็นการป้องกันการชาร์จมากเกินไปและทำให้แบตเตอรี่ชาร์จอย่างมีประสิทธิภาพ


แหล่งที่มา
https://www.cleanenergyauthority.com/solar-energy-resources/components-of-a-residential-solar-electric-system

https://www.solarreviews.com/blog/what-equipment-do-you-need-for-a-solar-power-system


B02-blpower_co_th-Nunt​