เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประสานงานราชการ / หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ

Senior Government Affairs Officer | 3 Position

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. ประสานงานและรวบรวมงานด้านเอกสารของลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ

2. ดำเนินการติดต่อ ยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาต คือ 
 -     ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ใบอนุญาต อ1)กับสำนักงานเขต กทม หรือ สำนักงานเขต จังหวัด หรือ                   
        ท้องถิ่น
 -     ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)/ 
       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (ใบอนุญาต พค 2 และใบ
       ยกเว้น)
 -     ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโครงข่ายกับการไฟฟ้านครหลวง/ภูมิภาค ( ใบอนุญาตขอขนานไฟ)

3. ประสานงานและรวบรวมงานด้านเอกสารของลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบในส่งมอบงาน และเบิกเงินตามงวดงาน กับลูกค้าภาคเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ

4. ดำเนินการติดต่อ ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

5. ศึกษาข้อมูลถึงข้อกำหนด และกฎหมายควบคุมด้านพลังงาน รวมถึงประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคาร และโรงงาน อยู่เสมอ

 

Qualifications

1.  เพศ :  หญิง  บุคลิกภาพดี อายุ 25-30 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาใดก็ได้

3. ต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานการขอใบอนุญาตติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

4. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม Office อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร แผนงาน หรือ Presentation เพื่อนำเสนอ ลูกค้า และ/หรือ หน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

5. มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ออกต่างจังหวัดได้

7. มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานด้านเอกสาร

8. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

9. ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

10. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย 

11. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

ส่งใบสมัครของท่านมาหาเราได้ที่​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

ติดต่อ​

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​

02-100-1158-59

คุณคีรยา

061-556-5915

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​