สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

สินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ในราคาที่จับต้องได้

TIER1 PRODUCT QUALITY WITH THE BEST PRICE

เราเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) หรือโซล่ารูฟท็อป (Solar
Rooftop) ระดับ Top 5 ของโลก (Tier 1) เพื่อให้ได้คุณภาพและกำลังการผลิตสูงสุดใน
ราคาที่จับต้องได้ พร้อมรับประกันการติดตั้งและผลผลิตยาวนานสูงสุด 25 ปี

SOLAR PANEL​

กำลังผลิตไฟฟ้า  450 - 550 Wp รับประกันความเสียหายแผง 12 ปี / รับประกันประสิทธิภาพแผง 25 ปี

กำลังผลิตไฟฟ้า  450 - 550 Wp รับประกันความเสียหายแผง 12 ปี / รับประกันประสิทธิภาพแผง 25 ปี

INVERTER

✔ 5/10  yrs  INVERTER  WARRANTY

INVERTER
Germany Technology
3 Phase Inverter
Out put 22000 – 66000 VA
10 yrs product guaranty
maximum 25 yrs guaranty
Israel synergy Technology
3 Phase inverter
output 12500-82800 kVA
12 year warranty
maximum 25 yrs guaranty
Germany technology
Power for large scale power
Out put 20000 -25000 kVA
10 year product guaranty
maximum 25 yrs guaranty
Europe standard
3 Phase Inverter
Out put 50000 -120000 VA
10 years warranty
maximum 25 yrs guaranty
Europe standard
3 Phase Inverter
Out put 50000 kVA
10 years warranty
maximum 25 yrs guaranty

SOLAR MOUNTING

Special T6 Aluminium Support Structure for Solar Rooftop and Solar Farm​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​