ติดต่อ Email [email protected], [email protected], [email protected]

OUR TEAM

ทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์​

OUR TEAM IS A SOLAR SPECIALIST ENGINEER

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์​

Hello.​

We are the expert SOLAR EPC & PPA company

The experienced engineering team of solar renewable energy development.​

ทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์​

OUR EXECUTIVE​

Mr. VEERAPOL YIMSINSOMBOON

กรรมการผู้จัดการ​

นักวิชาการประจำคณะกรรมมาธิการการ
กระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฏร
คณะกรรมการเทคนิคคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

OUR EXECUTIVE​
Mr. VEERAPOL YIMSINSOMBOON
กรรมการผู้จัดการ​

นักวิชาการประจำคณะกรรมมาธิการการ
กระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฏร
คณะกรรมการเทคนิคคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

OUR EXECUTIVE
Ms. KIRAYA KONGCHAI
รองกรรมการผู้จัดการ และ หุ้นส่วน

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์การค้า
ที่ปรึกษาบริษัทฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด
อดีตที่ปรึกษาบริษัทฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท SC CAPITAL
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

OUR EXECUTIVE

Ms. KIRAYA KONGCHAI

รองกรรมการผู้จัดการ และ หุ้นส่วน

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์การค้า
ที่ปรึกษาบริษัทฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด
อดีตที่ปรึกษาบริษัทฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท SC CAPITAL
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

OUR EXECUTIVE​

Mr. VEERAPOL YIMSINSOMBOON

กรรมการผู้จัดการ​

นักวิชาการประจำคณะกรรมมาธิการ

การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฏร

คณะกรรมการเทคนิคคาร์บอนฟุตพริ้นท์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา

OUR EXECUTIVE​

Ms. KIRAYA  KONGCHAI

รองกรรมการผู้จัดการ และ หุ้นส่วน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์การค้า

อดีตที่ปรึกษาบริษัทฝ่ายพัฒนาโครงการ

บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด

อดีตที่ปรึกษาบริษัทฝ่ายพัฒนาโครงการ

บริษัท SC CAPITAL

อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​