วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง เดินหน้าปฏิวัติพลังงานบนหลังคา

(Thailand Solar Fund) เปิดตัว “Solar Generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์” โดยติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาด 10.8 กิโลวัตต์ที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยเป็นวิทยาลัยแสงอาทิตย์จากเงินบริจาคของประชาชนแห่งแรกในภาคเหนือ [1] และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของจังหวัดลำปาง เพื่อขยายผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในอนาคต

“Solar Generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์” ที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปางนี้เป็นโครงการแห่งที่ 2 ของกองทุนแสงอาทิตย์[2] เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้กับวิทยาลัยสายอาชีพ 7 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรกในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

รศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า “ระบบโซลาร์รูฟท็อปที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปางมีขนาด 10.8 กิโลวัตต์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนขนาด 450 วัตต์จำนวน 24 แผง มีต้นทุน 400,000 บาท คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5,000-7,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในแต่ละวันและแต่ละช่วงฤดูกาล และจะให้ผลยาวนานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 25 ปี หรือตามอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์”

นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม กล่าวว่า "การที่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับคัดเลือกให้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปจากกองทุนแสงอาทิตย์ นอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยแล้ว ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วิทยาลัยของเราในอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดลำปาง เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเราและนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ และผลิตกำลังคนในท้องถิ่นออกมาเพื่อรองรับธุรกิจของโซลาร์เซลล์ รวมถึงการสร้างงานใหม่ โดยที่วิทยาลัยยังสามารถดึงคนที่ไม่ได้อยู่สายอาชีพนี้โดยตรงเข้ามาเรียนรู้การทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศเกิดการแข่งขันและมีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพซึ่งตอบโจทย์ในช่วงที่ประเทศพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด”

ทั้งนี้ ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีแหล่งสำรองถ่านหิน(coal reserve)ในภาคเหนือและอาจเป็นพื้นที่เป้าหมายของสัมปทานโครงการเหมืองถ่านหินในอนาคต [3] ชี้ให้เห็นถึงแหล่งสำรองถ่านหินที่ยังมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งในพื้นที่อำเภอ งาว แม่ทะ แม่เมาะ ห้างฉัตร เสริมงาม เมืองปาน และแจ้ห่ม นอกจากนี้ ลำปางยังเป็นจุดศูนย์กลางของวิกฤตมลพิษทางอากาศของไทย โรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่แม่เมาะเป็นแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่น PM2.5 [4] นอกจากเหนือจากการเผาในที่โล่งและไฟป่า

นางสาวจริยา เสนพงศ์ หัวหน้างานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องยุติโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินในทันที และมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด หนึ่งในข้อเสนอของกรีนพีซว่าด้วยปฏิวัติพลังงาน 1 ล้านหลังคาเรือนคือ การดำเนินงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงเรียนและสถาบันการศึกษาด้วยงบประมาณ 7,600 ล้านบาทต่อปี [5] ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเป็นคู่หูตัวร้ายของ PM2.5”
© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​