วัดติดโซล่าเซลล์ หวังลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 6-7 หมื่นบาท

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พื้นที่กว่า 200 ไร่ มีกุฏิ และอาคารหลายหลัง ทำให้ค่าไฟฟ้าภายในวัดสูงถึงเดือนละ 6-7 หมื่นบาท จึงเป็นที่มาของ "โครงการแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม"
พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้า ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากของทางวัด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ญาติโยมทำบุญน้อยลงจนกระทบต่อรายได้ของวัด ทำให้ต้องติดค้างค่าไฟฟ้านานกว่า 2 เดือน จนเกือบถูกตัดไฟฟ้า

จึงเป็นที่มาของ "โครงการแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม" ระดมทุนในระยะแรก 1 ล้าน 7 แสนบาท สร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับการแนะนำทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่ เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ประโยชน์ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม หากดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย จะเป็นต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกแก่ประชาชน และวัดในสังกัดต่อไป

ผศ.พฤกษ์ อังกะรังสี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่ ระบุว่า ปัญหาการใช้ไฟฟ้าของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หลักๆ พบว่ามีการต่อเติมเดินสายไฟฟ้าอย่างไม่มีแบบแผน จึงเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันมาสำรวจระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ที่ไม่ได้ล้าง บำรุงรักษา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟฟ้าสูง แต่เบื้องต้นพบว่าค่าไฟฟ้าของวัดในช่วงฤดูหนาว ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัย จึงเป็นไปได้ว่า เครื่องปรับอากาศอาจไม่ใช้อุปกรณ์หลักที่ใช้ไฟมาก แต่น่าจะมาจากอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง หรือ เครื่องทำความเย็นที่ทำงานตลอดเวลา

ส่วนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าภายในวัดมีอาคารหลายหลังที่เหมาะสมจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ทั้งนี้ ทางสถาบันจะช่วยวางแผน และเลือกขนาดให้สมดุลกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยคาดว่าน่าจะติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 กิโลวัตต์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะสำรวจอย่างละเอียด ซึ่งอาจเพิ่มกำลังไฟเป็น 50-60 กิโลวัตต์ได้

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ยังแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าสูงสำหรับ วัด โรงเรียน หรือ หน่วยงานต่างๆ ด้วยการเก็บสถิติข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่สิ้นเปลืองไฟมาก ก่อนจัดมาตรการประหยัดพลังงาน บำรุงรักษา หรือ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า จากนั้นจึงวางแผนการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ยังเป็นพลังงานสะอาดทางเลือก ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำสุดในขณะนี้
© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​