การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำคลองยุคแอซเท็กสะอาด

เจ้าหน้าที่ในกรุงเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโกตั้งเป้าหมายทำความสะอาดแหล่งน้ำที่มีมลพิษมายาวนาน นั่นคือคลองของเมืองโชชิมิลโก(Xochimilco) อยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วโชชิมิลโกยังเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก

ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการศึกษา ในเม็กซิโกรายงานการคิดค้นพัฒนาระบบที่เรียกว่า “นาโนบับเบิล” (Nanobubble) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟองอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากในแบบเฉพาะตัวด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากระตุ้นปั๊มให้ส่งฟองอากาศอนุภาคขนาดเล็กลงไปในน้ำคลองของเมืองโชชิมิลโกเพื่อทำความสะอาดน้ำโดยฟองอากาศจะช่วยให้ออกซิเจนในน้ำขจัดมลพิษอันตรายและลดการปล่อยเชื้อเพลิงเรือนกระจก ช่วยให้ธรรมชาติมีสุขภาพดีมากขึ้น

ทั้งนี้การมุ่งปกป้องและเพิ่มคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในคลองของเมืองโชชิมิลโกก็เนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในเม็กซิโกแทบจะทุกสายพันธุ์และคลองที่ถูกเปรียบว่าเป็นสวนลอยน้ำของโชชิมิลโกก็มีความเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกของชาวแอซเท็กโบราณในสมัยศตวรรษที่14.

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​