พลังงาน ดัน โซลาร์ภาคประชาชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเสรี

กระทรวงพลังงาน ดัน โซลาร์ภาคประชาชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเสรี และสามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตรารับซื้อที่ไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้า สร้างรายได้แก่ภาคประชาชน

วันที่ 10 ก.ย. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงมีแนวคิดผลักดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชนอย่างเสรี และสามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตรารับซื้อที่ไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้า สร้างรายได้แก่ภาคประชาชนในรูปแบบการออมเงิน พัฒนารูปแบบการซื้อขายที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะจัดทำนโยบายโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ควบคู่กับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) โดยคาดว่าแผน PDP 2018 จะแล้วเสร็จภายในปี 2561

จากนั้นจะนำหลักการจากแผน PDP มาใช้กำหนดนโยบายต่อไป เช่น รูปแบบการซื้อขาย ราคารับซื้อ ระเบียบหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพราะที่ผ่านมามีข้อขัดข้องทั้งในประเด็นการติดตั้ง Solar rooftop การกำหนดราคา ระบบสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการปรับแก้ข้อกฎหมายต่างๆ เราต้องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิต และผู้ใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองอย่างเสรี เพื่อสร้างรายได้แก่ภาคประชาชนในรูปแบบการออมเงิน.
© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​