พัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดอบรมหลักสูตรระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ชาวบ้านแย่ง เรียนฟรี

พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์นับเป็นเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 21ที่กำลังมาแรงเพราะเป็นพลังงานฟรีที่ได้จากธรรมชาติทุกวันนี้กลายเป็นของจำเป็นสำหรับเกษตรกรและชาวบ้าน ล่าสุด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดอบรมหลักสูตรการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เปิดให้เรียนฟรี ชาวบ้าน-ชาวนา-ผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพถึงขั้นแห่แย่งขอเข้าเรียน ทุกคนเชื่อมั่นเรียนวิชานี้มีอนาคตใช้เป็นอาชีพหารายได้ ได้ชัวร์

วันที่ 15 มี.ค. 64 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พาผู้สื่อข่าวดูการเรียนการสอนการยกระดับฝีมือแรงงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดการฝึกอบรมเรียนรู้สาขาการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน หรือที่เรียกว่าหลักสูตรวิชาโซล่าเซลล์ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นับเป็นเทคโนโลยีรองรับการทำงานในทศวรรษที่ 21 สาเหตุเพราะพลังงานนับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรของเกษตรกรที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำบาดาลหรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในการใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงโครงการ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรล้วนมีการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน

จึงทำให้ความต้องการการเรียนรู้เพื่อการติดตั้ง เพื่อการซ่อมแซมและการบำรุงรักษารวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ จึงมีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรให้ความสนใจอยากมีวิชาความรู้เพื่อนำไปใช้ดังกล่าว โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 และรับสมัครให้เข้ารับการอบรมได้เพียงรุ่นละ 20 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้ขอเข้ารับการอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หลายคน ซึ่งก็ต้องผ่อนผันรับเอาไว้ตามความประสงค์ของชาวบ้านที่ตั้งใจจริงอยากเรียน

นอกจากนี้การประกาศรับสมัครเรียนรุ่นที่ 3 ที่ต้องอบรมหลักสูตร 3 วัน 30 ชั่วโมง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่จะเปิดเรียนเร็วๆนี้ ก็ปรากฎว่ามีชาวบ้านและเกษตรกรแห่จองขอลงทะเบียนเรียนฟรีกันจนเต็มจำนวนแล้วด้วยเช่นกัน เพราะทุกคนรู้ว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

โดย นายประพันธุ์ศักดิ์ เสือนาราง อายุ 61 ปี อดีตสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งหลังจากปลดเกษียณแล้วก็หันมาทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็ได้มาสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ กล่าวว่า โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันถือเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตรไปเสียแล้ว เพราะต้องใช้เพื่อการสูบน้ำและแสงสว่างในครัวเรือนตนเองจึงสนใจที่จะมาเรียนและเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปแนะนำ ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและญาติมิตรอีกด้วย

ในส่วนของ นายพงษ์พันธุ์ คงเกษม “อาจารย์ต้อง” จบปริญญาโท ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นวิทยากรและเป็นเจ้าของกิจการด้านโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า ตนเองอยากให้เกษตรกรมีความรู้ มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้จริง เรื่องโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการสูบน้ำหรือผลิตแสงสว่างในครัวเรือนและเพื่อการเกษตร ตนเองจึงเต็มใจถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไม่ปิดบัง เพราะหวังว่าความรู้ที่ตนเองถ่ายทอดให้นั้นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในการทำการเกษตรให้ทันยุค ทันสมัยอีกด้วยท่านใดสนใจจะเข้ารับการอบรมในรุ่นต่อไป ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร งานนี้เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​