กสทช.เร่งเคลียร์ปัญหา “โคมไฟโซล่าเซลล์” กวนสัญญาณดาวเทียม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า จากกรณีที่ตรวจพบว่า โคมไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวในการเปิดปิดบางรุ่น ใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน 3.7106 – 3.7928 GHz ซึ่งมีการแพร่คลื่นรบกวนการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 3.7 GHz ซึ่งการนำเข้า จำหน่ายและใช้อุปกรณ์ดังกล่าวถือว่าขัดต่อพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กสทช.จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับโคมไฟที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Microwave Motion sensor) สามารถใช้งานได้ในคลื่นความถี่ย่าน 2.4 GHz ย่าน 5.8 GHz ย่าน 10.525 GHz ย่าน 24.125GHz และ ย่าน 78 GHz โดยสามารถดูรายละเอียดตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป

โดยผู้ประกอบการต้องยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) กับสำนักงาน กสทช. ส่วนอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในระบบอินฟาเรด (Passive infared sensor) สามารถใช้งานได้ และไม่ต้องขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมกับสำนักงาน กสทช. แต่อย่างใด

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​