กฟน. ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อม “โครงการโซลาร์ภาคประชาชน”

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อม “โครงการโซลาร์ภาคประชาชน” ร่วมกับกระทรวงพลังงาน (พน.) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมจัดนิทรรศการสาธิตวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการให้แก่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติภายในงาน ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ร่วมแถลงข่าวความพร้อม “โครงการโซลาร์ภาคประชาชน” ให้แก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

นาย วีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการ กฟน. ในฐานะผู้แทน กฟน. เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เปิดเผยว่า กฟน. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐนำร่องรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562 ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงเซลล์อาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้เข้าสู่ระบบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในเขตจำหน่ายของ กฟน. ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://spv.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ที่ www.mea.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 เขต หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ กฟน. ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) [email protected] : @meanews Twitter : @mea_news ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​