UPDATE​

NEWS​

                ขยายระยะเวลาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2563​

 

    จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง หรือให้ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์และผู้ประกอบการติดตั้งให้สามารถเชื่อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในประเทศ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถเกิดการแข่งขันได้ และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีตามแนวพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0​

UPDATE​

NEWS​

OUR ACTIVITIES & EVENT

KEY NOTE

SPEAKER

FOR RENEWABLE

ENERGY FORUM

Thailand Solar Energy Leadership Awards 2020​

From World CSR Day

10th January, 2020 Plaza Athenee, Bangkok​

 

    คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขยายระยะเวลาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2563 โดยกำหนดกำลังการผลิตติดตั้ง ไม่เกิน 10 kWp. อัตราการรับซื้อ 1.68 บาท /หน่วย ระยะเวลาการรับซื้อ 10 ปี

ที่มา

 

กฟผ.พาชมต้นแบบไฮบริด

โซลาร์ บวก พลังน้ำ สุดเจ๋ง ที่โปรตุเกส

 

    กฟผ.พาสื่อมวลชนไทย เปิดโลกทัศน์ ดูต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผสมผสานโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ (Hydro Floating Solar Hybrid System) ที่โปรตุเกส ซึ่งเป็นโครงการสาธิตที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 45 เมกะวัตต์  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จะช่วยสร้างความมั่นคงไฟฟ้าในภาคอีสานตอนใต้ได้ดีขึ้น

 

    คณะศึกษาดูงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และสื่อมวลชนไทยจากหลายสำนัก เดินทางมาที่โครงการ Hydro Floating Solar Hybrid System ณ เขื่อน Alto Rabagao  ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทพลังงานแห่งโปรตุเกส หรือ EDP (Energias de Portugal) โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นต้นแบบ และจุดเริ่มต้นที่ทำให้ กฟผ.เกิดไอเดียและนำมาทดลองทำที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าของกฟผ. โดยนำร่องที่ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบริษัทผู้รับงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction-EPC) ที่หากสำเร็จจะเป็นโครงการโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้

ที่มา

ARTICLE

Solar​

 

เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากเหล็กจะมีประสิทธิภาพขึ้น

 

    เมื่อเร็วๆนี้มีการศึกษาจากนักวิจัยนานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยลุนด์ ในสวีเดน ชี้ให้เห็นว่า 30% ของพลังงานในโมเลกุลของเหล็กได้ดูดซับแสงบางชนิดหายไปในลักษณะที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้นักวิจัยหวังว่าจะสามารถพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบทางเลือกโดยใช้เหล็กเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย และนำมาทำการทดลองเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระเพื่อศึกษาว่าโมเลกุลเหล็กที่ดูดซับแสงนั้นถ่ายโอนอิเล็กตรอนเข้าสู่สภาวะที่สามารถสกัดพลังงานได้อย่างไร

    ผลการวิจัยพบว่าวัสดุอย่างเหล็กมีความยั่งยืนสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งจะมาทดแทนหรือเสริมการแก้ปัญหาเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ซิลิคอนในปัจจุบัน ทีมเชื่อมั่นว่าเหล็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกอาจเป็นวิธีการแก้ปัญหา และจะทำให้นักวิจัยเผชิญกับความท้าทายด้าน พลังงานระดับโลก​

ที่มา

ARTICLE

Solar​

 

ประเทศไทยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หันไปทางทิศใดถึงจะดี

 

       โลกจะหมุนรอบตัวเองและรอบเส้นศูนย์สูตร ดังนั้นประเทศไหนก็ตาม ที่อยู่ติดกับเส้นศูนย์สูตร ก็จะได้รับปริมาณแสงแดด ที่เข้มข้นมากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากเพราะมีภูมิประเทศอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับปริมาณแสงแดดที่เข้มข้น เกือบทั้งปี แต่เนื่องจากตำแหน่งที่ประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาด้านบน ทำให้ดวงอาทิตย์ในประเทศไทย จะขึ้นจากทิศตะวันออก โดยอ้อมไปหาทางทิศใต้เสมอ

               .  >>ทิศใต้<< จึงเป็นทิศที่ดีที่สุด ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยทำมุมองศาดังต่อไปนี้

                  กรุงเทพ = เอียงแผงประมาณ 13.5 องศา เกือบเป็นแนวนอน

                  เชียงใหม่ = เอียงแผงประมาณ 18.4 องศา โดยยกแผงให้สูงเชิดขึ้นมา

       ในกรณีที่ทิศใต้ ถูกต้นไม้บัง หรือตึกบัง สามารถเลี่ยงไปติดแผงโซลาร์เซลล์ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตกแทนได้ แต่ประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ ก็อาจจะลดลงไปบ้าง ตามปริมาณของแสงแดดที่ได้รับ แต่ก็ยังดีกว่าติดตั้งในบริเวณที่โดนต้นไม้หรือสิ่งกีดขวาง

ที่มา

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

One stop service​

SOLAR ROOFTOP​