ติดต่อ Email [email protected], [email protected], [email protected]

เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Markting officer / Assistant Manager | 1 Position

เงินเดือน : 23,000 – 25,000 บาท
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. ศึกษา และ กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของตลาดในวงกว้าง
2. พัฒนา ควบคุมดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง website ของบริษัทให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า และดึงดูดลูกค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์
3. ศึกษาช่องทาง วางแผน และกำหนดกิจกรรม ในการทำการตลาด ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ ของสินค้าและการบริการของบริษัท
4. จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย และ ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด ต่างๆ อาทิ เช่น LEAFLET, BROCHURE, BANNER , BUNTING , SALES BOOTH สำหรับ งาน EVENT KEY VISUAL GRAPHIC , PHOTO SHOOT ,VIRAL CLIP,VDO,FACT SHEET , ADVERTORIAL สำหรับทำ Marketing communication ในทุกช่องทาง ทั้ง ON LINE และ OFF LINE

Qualifications

1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-30 ปี
2. ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การตลาด , graphic design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการดูแล Website (ADMIN) ดูแล Content และภาพลักษณ์ของ website
5. มีประสบการณ์ในการทำการตลาด ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ Solar Cell จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีประสบการณ์ในการทำตลาด ส่งเสริมการขาย และ ประชาสัมพันธ์ ขายสินค้าแบบ ONLINE หรือ DIGITAL MARKETING จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม photo shop ได้เป็นอย่างดี (หากทำโปรแกรมขายสินค้า Online ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
9. ถ่ายรูป ใช้ PROGRAM RETOUCH รูป หรือถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการขายได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
11. .มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​