เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - กำไร

cost accountant | 1 Position

เงินเดือน : 20,000-22,000 บาท / เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ ในการจัดทำบันทึกต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามหลักบัญชีและภาษีอากร
2. บันทึกต้นทุน และ ผลกำไร แยกเป็นรายโครงการและทำรายงานสรุป ต้นทุน กำไร ให้ผุ้บังคับบัญชาตรวจสอบ และรับทราบ
3. นำข้อมูลที่จัดทำมา วิเคราะห์ และประเมินอัตราต้นทุนของแต่ละรายการเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของแต่ละโครงการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและพิจารณา
4. นำข้อมูลที่จัดทำมา วิเคราะห์และประเมิน อัตรากำไรเปรียบเทียบกับรายได้ในแต่ละโครงการ
5. นำข้อมูลที่จัดทำมาวิเคราะห์และประเมิน แนวทางในการควบคุมต้นทุนโครงการให้ได้อัตรากำไรที่เหมาะสมของบริษัท และนำเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ :  25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ด้านบัญชี และการเงิน
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในงานบันทึกบัญชีต้นทุน 3  ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
- มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และประสานงาน
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น
- ประหยัด และ ยึดถือผลประโยชน์และทรัพย์สินบริษัทเป็นสำคัญ
- เป็นผู้ที่เก็บความลับได้ดี
- มีความมั่นคงทางอารมณ์ และเข้ากับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
- สามารถบริหารงานให้แล้วเสร็จตามเวลา และ งบประมาณที่กำหนด
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้า

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​