แผงโซล่าเซลล์ มีกี่ชนิด ต่างกันอย่างไร

แผงโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3ชนิด แต่ละชนิด ความแตกต่าง ข้อดีและเสียแตกต่างกันไป

อยากมีหลังคาโซล่าเซลล์ อย่าลืมปัจจัย 6 ข้อก่อนเริ่มการติดตั้ง

หากคุณต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาล่ะก็ คุณต้องพึงระลึกไว้เลยว่าการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต้องอาศัยการวางแผนและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน การติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของคุณอาจมีค่าใช้จ่ายสูงพอ ๆ กับซื้อรถคันใหม่ได้เลย แถมอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอีก หากคุณไม่ระวัง คุณคงไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ ๆ

ระบบหลังคาโซล่าเซลล์ พีวี แบบอินเทอแรคทีฟกริดทำงานอย่างไร

หลาย ๆ ประเทศในโลกใช้แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมเพื่อเติมเต็มความต้องการทางไฟฟ้าของตน อย่างไรก็ตามในช่วงสิบปีที่ผ่านมาก เทคโนโลยีได้ก้าวไปไกลในทุกด้าน ซึ่งทำให้เกิดตัวเลือกของการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือ solar energy พลังงานลม และเทคโนโลยีหมุนเวียนอื่น ๆ ดังนั้นราคาของพลังงานโซล่าจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ส่วนประกอบหลักของระบบแผงโซล่า

ระบบแผงโซล่า (solar panel) ดูดซึมและเปลี่ยนโฟตอนที่เปี่ยมพลังแสงอาทิตย์ธรรมชาติให้กลายเป็นรูปแบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้ มักเรียกพลังงานรูปแบบดังกล่าวว่า PV หรือระบบพลังงานโซล่าโฟโตวอลเทอิก (photovoltaic solar power systems)

พื้นฐานแผงโซล่าเซลล์และระบบโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ทำงานด้วยการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ในบ้านหรือธุรกิจของคุณ จริง ๆ แล้วแสงอาทิตย์เป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามธรรมชาติ เพราะมันปล่อยโฟตอน หรืออนุภาคของแสงที่สามารถเดินทางถึง 93 ล้านไมล์จากดวงอาทิตย์มายังโลกของเราภายใน 8.5 นาที ตามทฤษฎีแล้ว โฟตอนที่เดินทางเข้ามาเรื่อย ๆ จะทำให้โลกสามารถสร้างพลังงานโซล่าได้เพียงพอกับความต้องการทางพลังงานทั่วโลกสำหรับทั้งปี

...
...
บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2020 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​