บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

One stop service​

SOLAR ROOFTOP​

พื้นฐานแผงโซล่าเซลล์และระบบโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ทำงานด้วยการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ในบ้านหรือธุรกิจของคุณ  จริง ๆ แล้วแสงอาทิตย์เป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามธรรมชาติ เพราะมันปล่อยโฟตอน หรืออนุภาคของแสงที่สามารถเดินทางถึง 93 ล้านไมล์จากดวงอาทิตย์มายังโลกของเราภายใน 8.5 นาที  ตามทฤษฎีแล้ว โฟตอนที่เดินทางเข้ามาเรื่อย ๆ จะทำให้โลกสามารถสร้างพลังงานโซล่าได้เพียงพอกับความต้องการทางพลังงานทั่วโลกสำหรับทั้งปี

 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีโซล่ากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็วด้วย  ดังนั้นโอกาสที่เราจะสามารถใช้งานพลังงานอันอุดมสมบูรณ์จากแสงอาทิตย์นี้ได้จึงเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

 

รายงานในปี 2017 จาก International Energy Agency เผยว่าโซล่ากลายเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมาแรงกว่าแหล่งเชื้อเพลิงอื่น ๆ ทั้งหมด  ในอนาคตเราจะได้เพลิดเพลินไปกับประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์กันมากขึ้นอย่างแน่นอน

 

ประเภทพลังงานโซล่า (Solar power)

 

ปัจจุบันระบบพลังงานโซล่า (solar power) มีสามประเภทพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในบ้านและธุรกิจ นั่นก็คือ พาสซีฟโซล่า (passive solar energy) แอคทีฟโซล่า  (active solar energy) และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (solar thermal energy)

 

พาสซีฟโซล่า เกี่ยวข้องกับการจัดวางอาคารให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด  ระบบนี้จึงติดตั้งอยู่ตามกำแพง หน้าต่าง และช่องกระจกรับแสงบนหลังคา เพื่อนำความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปใช้งาน  พลังงานแบบพาสซีฟโซล่าเป็นตัวกำหนดการออกแบบอาคาร หรือแผนการสร้างอย่างละเอียดตั้งแต่ช่วงเขียนบลูปริ๊นท์ เพื่อให้มีการใช้งานพลังงานได้มากที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพากลไกเสริมใด ๆ  ตัวอย่างรูปแบบการใช้งานทั่วไปของการออกแบบพาสซีฟโซล่า เช่น การติดตั้งหน้าต่างฉนวน กันสาด ฯลฯ

 

พลังงานแอคทีฟโซล่า  พลังงานแบบนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายกว่า มันต้องใช้กลไกอย่างแผงโซล่า (solar panel) บนหลังคาเพื่อจับแสงอาทิตย์และนำมาสร้างพลังงาน โดยต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สาย และวัสดุอื่น ๆ เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับระบบไฟฟ้า

 

ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำงานโดยกระจายความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปยังน้ำร้อน  จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำร้อนได้ดี ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้อาบ ล้าง หรือทำให้สระว่ายน้ำคุณอุ่นอยู่ตลอดอีกด้วย

 

แผงโซล่าทำงานอย่างไร

 

เมื่อโฟตอนกระทบกับโซล่าเซลล์จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมของมัน  หลังจากที่เราต่อตัวนำไฟฟ้าเข้ากับขั้วบวกและลบของเซลล์แล้ว วงจรไฟฟ้าก็จะเริ่มขึ้น  หากอิเล็กตรอนวิ่งตามวงจรนี้ไปก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น  แผงโซล่าประกอบด้วยเซลล์และแผงหลายอันเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างแถวโซล่า  ตามปกติแล้วยิ่งเรามีแผงโซล่าไว้ใช้เท่าไหร่ เราก็จะสามารถสร้างพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น

 

ระบบแผงโซล่าทำงานอย่างไร

 

เมื่อแสงอาทิตย์สัมผัสกับแผงโซล่าบนหลังคา แผงนี้จะเปลี่ยนพลังงานเป็นกระแส  DC  จากนั้นกระแสดังกล่าวจึงวิ่งไปยังอินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังไฟฟ้าจาก DC เป็น AC ได้  ทีนี้คุณก็สามารถใช้ไฟฟ้าในบ้านได้แล้ว  กระบวนการนี้ค่อนข้างเรียบง่ายและสะอาดสะอ้าน แถมยังมีประสิทธิภาพและมีราคาย่อมเยาด้วย  อย่างไรก็ตามต้องมีการใช้ระบบกริดไทด์ PV (grid-tied PV system) เพื่อเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมสำหรับการใช้เวลากลางคืนด้วย

แหล่งที่มา
https://rgsenergy.com/how-solar-panels-work/the-basics-of-solar-power

https://us.sunpower.com/what-solar-energy-and-how-do-solar-panels-work


B01-blpower_co_th-Nunt