สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ร่วมงานกับเรา

JOB AVAILABLE @ Brilliant POWER

BrilliantPower คือ บริษัท รับออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต้องการหาเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ชอบความท้าทาย และต้องการเติบโตไปกับเรา
อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่

7 jobs opening

วิศวกร ออกแบบ  และถอดประเมินราคาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 2 position

วิศวกรงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 2 position

วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 1 position

พนักงาน เขียนแบบ งานสถาปัตย์ งานโยธา เพื่อการยื่นแบบขออนุญาตดัดแปลงอาคาร | 1 position

เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกทรัพยากรบุคคล | 1 position

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีฝ่ายเจ้าหนี้การค้า (AP) | 1 position

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - กำไร | 1 position

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​