เพิ่มเพื่อน           02-463-0839, 084-641-4608 และ 098-267-6287   veerapol@blpower.co.th และ sumalee@blpower.co.th
บ. พี่บอยบางแค 3 สญ._8081
บ. พี่บอยบางแค 3 สญ._7574
บ. พี่บอยบางแค 3 สญ._3816
บ. พี่บอยบางแค 3 สญ._1236

.

บ. พี่บอยบางแค 3 สญ._3038
บ. พี่บอยบางแค 3 สญ._302
โครงการ :
RH-BPC0056
เจ้าของ :
คุณวีรพล
พิกัด :
13.705472, 100.422819
รายละเอียด :
ขนาดติดตั้ง 30 kWp.