โครงการ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และการใช้งานโรงไฟฟ้าทั่วทุกมุมโลก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ช่วยเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดและราคาไม่แพงโปรดดูได้ที่เรื่องราวด้านล่าง

[vcex_portfolio_grid equal_heights_grid=”true” posts_per_page=”12″ pagination=”true” order=”DESC” orderby=”name” img_size=”medium” excerpt=”false” read_more=”false”]
RH-BPC0014
RH-BPC0014

Owner : นาย ภูปกรณ์ ทรัพยะประภา
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0014
RH-BPC0014

Owner : นาย ภูปกรณ์ ทรัพยะประภา
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0012
RH-BPC0012

Owner : คุณสมชาย ตั้งประสิทธิโชค
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0012
RH-BPC0012

Owner : คุณสมชาย ตั้งประสิทธิโชค
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0011
RH-BPC0011

Owner : นาย บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0011
RH-BPC0011

Owner : นาย บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0008
RH-BPC0008

Owner : นางสุภาภรณ์ ถวิลเติมทรัพย์
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0008
RH-BPC0008

Owner : นางสุภาภรณ์ ถวิลเติมทรัพย์
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0009
RH-BPC0009

Owner : คุณ วันทนา  ประดิษฐผลเลิศ
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0006
RH-BPC0006

Owner : คุณ ศศรส เลาหระวี (ผู้เช่า)
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0006
RH-BPC0006

Owner : คุณ ศศรส เลาหระวี (ผู้เช่า)
Power : 9.9 kw read more →

RH-BPC0007
RH-BPC0007

Owner : คุณ จิรัฏฐ์ บริบูรณ์ธนกิจ
Power : 9.9 kw read more →