บริษัท Brilliant power เราคือ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทกำลังขยายงาน และต้องการรับพนักงานด่วนในหลายตำแหน่ง

กรกฎาคม 25, 2016
0 Comment

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

อัตรา : 2  อัตรา

เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ หญิง
 2. อายุ 25-30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการเงิน และบัญชี
 4. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี – การเงิน 3 ปี ขึ้นไป
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. ขยัน กระตือรือร้น
 7. มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และประสานงาน
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

 รายละเอียดงาน

 1. รายละเอียดงานด้าน AP
 • ออกใบคำสั่งซื้อ (PO)
 • ทำบัญชีเจ้าหนี้
 • ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค
 • จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรืออัตราหักภาษีตามมาตราต่าง ๆ เช่น ค่าบริการ/ค่าเช่าซื้อ หรือค่าขนส่ง (ภ.ง.ด. 3 ,5 และ3)
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 1. รายละเอียดงานด้าน AR
 • ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า
 • ทำใบวางแจ้งหนี้ (Invoice)
 • ตรวจสอบเอกสารการขาย และการจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน
 • จัดทำใบกำกับภาษี
 • ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วน และตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
 1. รายละเอียดด้าน Costing
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักบัญชี และภาษีอาการ
 • จัดทำรายงานต้นทุน บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำปี และนำเสนอผู้บริหาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง
 • ตรวจสอบ Stock สินค้า
 • วิเคราะห์ค่าเสื่อมของตัวเลขทางบัญชีกับมูลค่าสินค้าที่ตรวจนับได้
 1. งบการเงิน และภาษี
 • บริหารจัดการภาษีซื้อ และภาษีขาย (ภ.พ. 30)
 • นำส่ง และชำระภาษีซื้อ/ขาย (ภ.พ.30)ให้บริษัททุกเดือน
 • จัดทำรายงานงบการเงิน (financial statement) เพื่อคำนวนการชำระภาษี กลางปี และสิ้นปี (ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50)
 • ยื่นเสียภาษี กลางปี และ สิ้นปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
 1. รายละเอียดงานด้านบัญชีเงินเดือน/HR
 • ทำบัญชีเงินเดือน และทำเบิกเงินเดือน และ OT ให้กับพนักงาน
 • ทำบัญชีประกันสังคม และยื่นทำประกันสังคมให้กับพนักงานใหม่
 • ทำบัญชีเงินสดย่อย ในการเบิกเงินสดล่วงหน้าของพนักงาน
 • ทำบัญชีเบิก-จ่าย ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ หรือสวัสดิการอื่นใดของพนักงาน
 • รายละเอียดงานด้านจัดซื้อ PO/PR
 • ประสานงานการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ของใช้สิ้นเปลือง หรือบริการใดๆ ที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัท
 • ตรวจสอบรายการของ PO และ PR ที่บริษัทสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ ให้มีความถูกต้อง
 • จัดทำใบเบิกจ่าย หรือตั้งเบิก ให้ supplier อย่างถูกต้อง

สวัสดิการ

 1. การอบรมความรู้ในการออกแบบ ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีก่อนปฏิบัติงาน
 2. ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานของพนักงาน
 3. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
 4. ค่าน้ำมันรถ (เบิกตามระยะทางจริงในการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 5. เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
 6. ประกันสังคม
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. ท่องเที่ยวประจำปี
 9. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่พนักงานสนใจ และมีประโยชน์กับการทำงานของบริษัท

 

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

ติดต่อ : คุณคีรยา คงชัย

โทร : 061-556-5915, 02-463-0839

Email : plecpn@hotmail.com , veerapol@blpower.co.th

 

[top]

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *